+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Lichamelijke letsels in de praktijk (takken 1, 10, 13)

Lichamelijke letsels in de praktijk (takken 1, 10, 13) (18u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is bestemd voor medewerkers van verzekeringsondernemingen die momenteel of in de nabije toekomst instaan voor het beheer van complexe schadegevallen lichamelijke letsels. Zij hebben reeds een aantal jaren ervaring in deze materie.

Doelstelling

Op het einde van het seminarie hebben de deelnemers een betere kennis van het beheer van complexere schadegevallen lichamelijke letsels. Bovendien hebben zij een beter inzicht in de actuele tendensen in de rechtspraak en de wetgeving terzake.

Voorkennis

 • De docent zal weinig aandacht besteden aan het herhalen van theoretische begrippen. We hechten er dan ook veel belang aan dat de deelnemers minstens 2 jaar ervaring hebben in het beheer van schadegevallen met lichamelijke letsels of 1 jaar met zware lichamelijke letsels en/of dat ze de basisopleiding hebben gevolgd.
 • Tijdens het seminarie worden voortdurend praktische voorbeelden besproken, waaronder praktijkgevallen die door de deelnemers zelf worden aangebracht. Er worden oefeningen in werkgroepen gemaakt. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Inhoud

 • Wat betekent splitsing en hoe toepassen?
 • Moet er bij lichamelijke letsels gekapitaliseerd worden?
 • Welke rol speelt de maximumfactuur bij de schadevergoeding?
 • Welke zijn de hamvragen rond kapitalisatie, prothesekostenen esthetische schade?
De inhoud van dit seminarie wordt grotendeels bepaald door de behoeften van de deelnemers zelf en is toegespitst op het oplossen van praktijkgevallen.

1. Korte herhaling van belangrijke theoretische begrippen

2. Aandachtspunten

Aan de hand van praktijkgevallen zal de opleider ondermeer de volgende vragen behandelen:

 • De Maximumfactuur: welke invloed op de schadevergoeding?
 • Minnelijke Medische Expertise: waarvoor moeten we opletten?
 • Prothesekosten: wordt de vervroegde betaling altijd toegepast?
 • Kapitalisatie: welke tabellen toepassen?
 • Esthetische schade: hoe vergoeden?
 • Blijvende morele schade: hoe vergoeden?
 • Intresten: altijd aan de wettelijke rentevoet?
 • Hoe de splitsing toepassen?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.