+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Internationale schaderegeling (tak 10)

Internationale schaderegeling (tak 10) (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is bestemd voor schaderegelaars uit verzekeringsondernemingen die met internationale schaderegeling worden geconfronteerd, die de internationale spelregels beter wensen te leren kennen en bij gevolg minder afhankelijk wensen te zijn van hun vertegenwoordigers en de Bureaus.

Doelstelling

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers beter vertrouwd met het internationale domein van de schaderegeling. Zonder hen een volledig overzicht te willen geven van de verschillende schaderegelingssystemen en schade componenten in de ons omringende buurlanden, zullen zij kennis hebben van de systematieken die in grote lijnen de internationale schaderegeling beheersen en van de grote krachtlijnen waarop de schaderegeling in onze buurlanden steunt. Na dit seminarie zullen zij dan ook in staat zijn praktijkgerichte vragen te stellen aan hun vertegenwoordigers en bureaus in het buitenland en de werkzaamheden ervan efficiënter op te volgen in de alsmaar toenemende internationalisering van het schadebeheer. Ze zullen ten slotte ook in staat zijn de tussenpersonen en de verzekerden waarmee zij in contact komen beter te informeren.

Inhoud

Een Belgisch echtpaar trekt er met de wagen op uit richting buitenland. In hun tocht naar het verre zuiden en met de joelende kinderen op de achterbank hebben ze de overstekende fietser niet opgemerkt. De fietser is voor maanden volledig arbeidsongeschikt en kan wellicht hetzelfde werk niet meer uitvoeren. Dit ongeval kan zich elke dag voordoen in onze omliggende buurlanden of een buitenlands voertuig kan in België een letselongeval veroorzaken. Hoe verloopt zulke regeling? Welke zijn de te volgen praktische procedures? Welke regelgeving geldt in onze buurlanden zeker wat betreft de zwakke weggebruikers? Met welke schadecomponenten moeten we rekening houden met een regeling in onze omliggende buurlanden?

Inhoud

1. Inleiding

 • Situering van de internationale schaderegeling
2. Algemene begrippen
 • Enkele noties uit het internationaal privaatrecht
 • De interbureau conventie: doelstelling en werking
 • De conventie van Den Haag: doelstelling en werking
 • De vierde richtlijn: doelstelling en werking
 • De vijfde richtlijn: doelstelling en werking
3. Praktische werking van het internationaal schadebeheer
 • In België
 • In het buitenland
4. Praktisch schadebeheer van onze omliggende buurlanden
 • Nederland
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Spanje
 • Groot-Brittannië
 • Italië


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.