+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het Belgisch Bureau der Autoverzekeraars (tak 10)

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het Belgisch Bureau der Autoverzekeraars (tak 10) (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is in de eerste plaats bestemd voor schaderegelaars (BA en rechtsbijstand) en hun verantwoordelijken uit verzekeringsondernemingen, als ook voor eenieder die bedrijvig is in de tak motorrijtuigen en zij die in de materie geïnteresseerd zijn of hun kennis wensen op te frissen. Methodologie Tijdens het seminarie worden uiteenzettingen afgewisseld met casestudies. De deelnemers krijgen voldoende gelegenheid hun vragen te stellen aan de opleiders. Deze vragen kunnen hen ook vooraf worden voorgelegd door ze door te faxen (02 547 59 70) of door te mailen (info@insert.be) naar het secretariaat van INSERT.

Doelstelling

Op verzoek van de docenten die op het Opleidingscentrum de cursussen motorrijtuigen doceren, maar ook op vraag van een aantal cursisten die meer inzicht wensen te krijgen in beide instellingen, organiseert INSERT dit seminarie. Op het einde van het seminarie hebben de deelnemers een betere kennis van de rol en de werking van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Zo kunnen zij gemakkelijker inschatten in welke gevallen deze instellingen tussenbeide komen en hoe de verdere schade regeling gebeurt.

Inhoud

 • Het BGWF, lastpost of redder in nood?
 • Wanneer komt het BBAV tussenbeide?
 • Hoe gebeurt de schaderegeling?
 • Wat is de rol voor de schaderegelaar in de samenwerking met BGWF/BBAV?
 • Welke mogelijkheden biedt het Veridass-bestand?
Inhoud 1. Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Statuut, werking, organisatie en contrôle
 • BMIC: Veridass, contrôle niet-verzekering, informatiecentrum
 • Vergoedingsopdrachten in het kader van de verplichte verzekering
 • Onbekend voertuig of onbekende bestuurder?
 • Onbekend voertuig versus toevallig feit: hoe zit dat nu met die olievlekken?
 • Gestolen voertuig, niet-verzekering e.a.: de wet beschikt maar de rechtspraak beslist
 • Voorwaarden van tegemoetkoming
 • Uitsluitingen: worden bestuurders nu vergoed of niet, worden alle passagiers wel vergoed?
 • Verhaal
 • Te verwachten ontwikkelingen
2. Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars
 • Ontstaan, doel en werking
 • Conventies tussen bureaus
 • Schaderegeling
 • Hamvragen
3. Regelt het BBAV “alle” ongevallen veroorzaakt door “buitenlandse” motorrijtuigen?

4. Kan U het BBAV steeds aanspreken zelfs als U alleen maar de buitenlandse nummerplaat kent?

5. Wat indien het een valse nummerplaat betreft?

6. Voert het BBAV het verzekeringsonderzoek autonoom uit?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.