+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Gegevensuitwisseling in de verzekeringssector: FATCA en de OESO Common Reporting Standard

Gegevensuitwisseling in de verzekeringssector: FATCA en de OESO Common Reporting Standard (3u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties / 3u Compliance

Beschikbare data

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 400€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

09/06/2022: 09:00-12:00

Wim De Buyser


Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers uit verzekeringsondernemingen die betrokken zijn bij Tax en Compliance en voor beheerders levensverzekeringen.

Doelstelling

Verzekeringsondernemingen krijgen in toenemende mate te maken met wetgeving over het wereldwijde verstrekken van informatie en persoonsgegevens. Overheden willen op deze manier onder andere meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), is de Amerikaanse wetgeving die tot doel heeft te vermijden dat US burgers belasting ontduiken. Financiële instellingen buiten de US, waaronder verzekeringsondernemingen, zijn verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en gegevens door te geven aan de Amerikaanse belastingdiensten.

De CRS (Common Reporting Standard) is opgesteld op verzoek van de G20 door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). CRS vraagt financiële instellingen hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig (‘fiscal resident’) zijn en vervolgens informatie uit te wisselen.

Op Europees niveau is er de verruimde bijstandsrichtlijn, die een uitgebreide automatische gegevensuitwisseling voorschrijft binnen de Europese Unie.

Insert wil met deze opleiding de verschillende verplichtingen toelichten die de verzekeraars in dit verband worden opgelegd.

Inhoud

UPDATE

 • Wat is het juridische kader (Belgisch en Europees) van de gegevensuitwisseling?
 • Wat is het toepassingsgebied van FATCA/CRS?
 • Wie moet rapporteren?
 • Over welke personen/ moet gerapporteerd worden?
 • Hoe gebeurt de identificatie?
 • Voor welke producten geldt de rapportering?
 • Welke producten zijn uitgesloten?
 • Welke verplichtingen worden opgelegd in het kader van de identificatie?
 • Hoe ziet de uiteindelijke rapporteringsverplichting eruit?
 • Voor welke rechtsgebieden dient er gerapporteerd te worden?
 • Heeft de uitvoering van GDPR (General Data Protection Regulation) repercussie op de toepassing van deze verplichtingen voor de verzekeringssector?
 • Welke rechten heeft de klant?
 • Wat zijn de bewaringstermijnen?
 • Wat zijn de mogelijke sancties bij niet-naleving van de verplichtingen?

Deze opleiding wordt deels in het Nederlands en het Frans gegeven en de documentatie voor de deelnemers is in het Engels opgesteld.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.