+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst

RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst (13u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 720€ - Niet-Leden: 960€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

10/02/2022: 09:00-16:00

Geert Dedecker

Internet, Online Via Adobe Connect

17/02/2022: 09:00-16:00

Geert Dedecker

Internet, Online Via Adobe Connect

25/02/2022: 09:00-10:00 (examen)

Geert Dedecker


Doelgroep

De voortgezette opleiding is uitsluitend bestemd voor beheerders die minstens één jaar ervaring met de RDR-praktijk hebben en zich verder in dit domein willen bekwamen.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers een grondige kennis van de toe passingsvoorwaarden, de algemene principes en de mechanismen van de Expertise-en RDR-overeenkomst. Ze zijn vertrouwd met de principes van de RDR-rechtspraak en zijn in staat de meest complexe RDR-schadegevallen te beheren.

Inhoud

 • Welke expert sluit het expertiseverslag af? De directe expert en de expert-tegenpartij zijn het niet met elkaar eens: is de arbitrageprocedure verplicht?
 • Welk onderscheid moet er gemaakt worden tussen “niet-bewezen uitzondering” en “niet-overeenstemmende versies”?
 • De storende derde is al dan niet geïdentificeerd: welke gevolgen?
 • Een van de partijen ontkent het contact tussen de voertuigen: wordt er altijd contact verondersteld?
 • Hoe te bepalen of een geval van barema toegepast kan worden?
1. Vaststelling van de schade
 • Vergoeding door de verzekeraar “materiële schade”
 • Informatie van de expert en overeenstemming van de schade met het ongeval
 • Afsluiten van het expertiserapport
 • Geschillen en arbitrage
2. Schadebeheer
 • Niet-verzekering: termijnen, beheersregels
 • Verdachte gevallen in verband met fraude: modaliteiten en procedures
 • Eenzijdige versies en overeenstemming wat de toedracht betreft
3. Directe regeling
 • Regeling op initiatief
  • Baremagevallen: praktische oefeningen
  • Uitzonderingen: bewijs, gevolgen
  • Fout van een derde
  • Onregelmatig rijden en oorzakelijk verband met het ongeval
 • Regeling met akkoord
 • Regeling met het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (BGWF)
 • Gevolgen van de verschillende soorten regeling
4. De compensatiemechanismen
 • De verschillende soorten compensatiedocumenten en de gevolgen ervan
 • Het verhaal van de directe verzekeraar en de vergoeding ten laste van de verzekeraar-tegenpartij
Ieder ander onderwerp zal op verzoek van de deelnemers behandeld en besproken worden.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.