+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Boekhouding van de verzekeringen

Boekhouding van de verzekeringen (27u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 15 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor het personeel dat werkt in de financiële en boekhoudkundige diensten van een verzekeringsonderneming.

Doelstelling

Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers:

 • Een totaalbeeld hebben van de boekhoudkundige werkzaamheden specifiek voor een verzekeringsonderneming
 • In staat zijn om een betere analyse te maken van de boekhoudkundige documenten
 • Zullen technisch in staat zijn om de jaarrekeningen te voltooien (Belgian GAAP)
 • Voorkennis

  Een goede kennis van de algemene boekhouding. Enige ervaring in de dienst boekhouding van een verzekeringsonderneming is een voordeel.

  Inhoud

  • Specifieke kenmerken van de verzekeringsactiviteit m.b.t. de boekhoudkundige verwerking en de jaarrekening.
  • Overzicht van de wettelijke en administratieve bepalingen, die de boekhouding van de verzekeringen regelen. Internationaal reglementair kader in het kort.
  • Gevolgen van de wettelijke en administratieve bepalingen op de financiële rapportering.
   • Structuur en schema van de jaarrekening van een verzekeringsonderneming
   • Afzonderlijk beheer
   • Waarderingsregels
   • Boekhoudplan
   • Verschillende elementen van de financiële reporting.
   • Boekhoudkundige verwerking van de specifieke verzekeringsverrichtingen
    • Premies en commissielonen – vorderingen/schulden uit hoofde van verzekerings- nemers – L/R tussenpersonen
    • Schaden
    • RDR
    • Technische voorzieningen
    • Herverzekering
    • Medeverzekering
    • Financiële inkomsten
    • Administratie- en beheerskosten


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.