+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadepreventie in de praktijk

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadepreventie in de praktijk (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandver zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Doelstelling

Na afloop van deze module, die aansluit op de eerste, beheersen de deelnemers de begrippen en technieken in verband met preventie die noodzakelijk zijn voor een succesvolle acceptatie van brand- en diefstalrisico’s. Dankzij het praktische gedeelte worden de deelnemers bewust gemaakt van de maatregelen en middelen inzake brandpreventie. Deze empirische bena dering van brandpreventie vormt een illustratie van en een aanvulling op bepaalde begrippen uit het theoretische opleidingsgedeelte.

Inhoud

 • Welke middelen zijn vereist in het kader van de natuurrampendekking?
 • Wanneer wordt bouw materiaal als ontvlambaar beschouwd?
 • Bestaan er normen voor de snelheid waarmee vlammen zich verspreiden?
 • Op welke manier is de classificatie van materialen nuttig voor de risicobeoordeling? …

Inhoud
 • Wat is een brand? (praktijk/verzekeraar)
 • Gedrag van materialen en weerstand van bouwelementen / classificatie
 • Compartimentering
 • Ligging (omgeving, buren en toegankelijkheid, …) van het gebouw (natuurrampen dekking, …)
 • Type gebouw en gebruikers
 • Evacuatie van het gebouw en implicaties voor de constructie
 • Infrastructuur / uitrusting van de gebouwen (algemeen)
 • Brandstoffen, verwarmingsinstallaties en elektrische installatie
 • Systemen voor brand- en diefstaldetectie: mechanische en elektronische beveiliging
 • Kantoren / productieruimten en opslagplaatsen
 • Publiek toegankelijke plaatsen / specifieke gevallen
 • Maintenance en House Keeping: gevolgen voor de brandrisico’s
 • Preventiewetgeving (erkenningen): basiselementen
 • Concrete illustratie van basisbegrippen in verband met brand

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, ...


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.