+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Gegevensbescherming - Gevolgen van de GDPR & ePrivacy-verordening in de verzekeringssector

Gegevensbescherming - Gevolgen van de GDPR & ePrivacy-verordening in de verzekeringssector (6u)

A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties+Banken / 6u Compliance

Beschikbare data

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 500€ - Niet-Leden: 750€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

20/05/2022: 09:00-16:00

Catherine Vallaeys


Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 500€ - Niet-Leden: 750€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

23/05/2022: 09:00-16:00

Jean-Christophe Andre-Dumont


Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn kennis wil uitbreiden wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij denken onder andere aan juristen en verzekeringstechnici, beheerders, medewerkers van organisatiediensten en tussenpersonen.
De opleiding biedt de Compliance Officers en hun medewerkers tevens de gelegenheid om hun kennis in deze materie op te frissen.

Doelstelling

 • Hoe functioneren binnen het nieuwe geharmoniseerde kader sinds 25 mei 2018?
 • Welke zijn de bijkomende rechten van de cliënten?
 • Wanneer is de toestemming van de cliënt nodig?
 • Big Data, welke limieten (geolokalisatie, domotica...)?
 • Hoe ver kan klantenprofilering gaan?
 • Mag informatie binnen dezelfde financiële groep vrij uitgewisseld worden?
 • Hoe zit dat met de aansprakelijkheid van de verwerkers?
 • Wat met Direct Marketing en e-commerce (gebruik van cookies...)?
 • Welke zijn de juiste reflexen in geval van een gegevenslek?


Na dit seminarie zullen de deelnemers een betere kennis hebben inzake gegevensbescherming en de gevolgen voor de verzekeringssector. Ze zullen het wettelijke kader en de sleutelconcepten ervan kennen. Ze zullen de belangen die samenhangen met de gegevens begrijpen en inzicht hebben in de uitdagingen die ze meebrengen voor hun onderneming.

Inhoud

 • Definitie van de principes en basisbegrippen.
 • Toepassingsgebied
 • De bijzondere bescherming van gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens.
 • De verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
 • Toestemming
 • Interne organisatie (governance, DPO, register, DPIA...)
 • Rollenverdeling (problematiek van de uitbesteding)
 • Aspecten Data Security en Data Breach
 • Aspecten belangenconflicten
 • De rechten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden
 • De rol van de autoriteit voor de gegevensbescherming
 • Strafrechtelijke sancties
 • Bijzondere gevallen (uitwisseling van gegevens, elektronische communicatie, rechten van de patiënt, antiwitwaswetgeving, whistleblowing...) en eventuele jurisprudentie die er betrekking op heeft.
 • ePrivacy (direct marketing)


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.