+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1320€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

08/03/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

Internet, via Adobe Connect

15/03/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

Internet, via Adobe Connect

22/03/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

Internet, Online Via Adobe ConnectOptie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1320€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

09/03/2022: 09:00-16:00

Stefan David

Internet, Online Via Adobe Connect

16/03/2022: 09:00-16:00

Stefan David

Internet, Online Via Adobe Connect

23/03/2022: 09:00-16:00

Stefan David

Internet, Online Via Adobe ConnectDoelgroep

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandver zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Doelstelling

Deze module is het logische vervolg op de twee eerste. Na afloop zijn de deelnemers in staat de meest courante schadedossiers te beheren, van de schadeaangifte tot de schadevergoeding. Ze kennen de wettelijke regels inzake de brandverzekering voor eenvoudige risico’s en kunnen de aansprakelijkheid bepalen. Bovendien zijn zij in staat eventueel verhaal uit te oefenen en het bedrag van de schadevergoeding te bepalen.

Inhoud

 • Wat wordt bedoeld met “dringende en redelijke maatregelen” die de verzekerde zelf moet treffen om schade te voorkomen?
 • Hoe dat begrip te interpreteren bij het ontvangen van de schadeaangifte?
 • Hoe de verschuldigde schadevergoeding te bepalen? Hoe de aansprakelijkheid vast te stellen en eventueel verhaal uit te oefenen?
 • Wat wordt bedoeld met “verbouwingswerkzaamheden”?
 • Welke conventies zijn er van toepassing?

Inhoud
 • De wettelijke bepalingen in verband met het beheer van brandschade
 • De bepaling van de schadevergoeding voor elke waarborg, rekening houdend met de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, en met de overdraagbaarheid en de evenredigheidsregel
 • Assuralia-conventies die mogelijk van toepassing zijn, zoals:
  • Afstand van derden verhaal
  • Waterschade
  • Aanrijding door voertuigen
  • Verbintenisverklaring “storm”
  • Artikel 45
 • Praktijkgevallen

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, …


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.