+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Aanvullende pensioenen en levensverzekering in al hun aspecten

Aanvullende pensioenen en levensverzekering in al hun aspecten (39u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 25 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Deze opleiding is vooral bedoeld voor medewerkers van verzekerings-ondernemingen. Deze modulaire cursus richt zich tot jongere kaderleden en bedienden die belast zijn met het beheer, de technische ondersteuning en de commercialisering van levensverzekeringen onderschreven ter uitvoering van pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten, en die hun kennis van deze materie willen verdiepen of actualiseren.

Doelstelling

Hoe zijn weg vinden en welke aanpak hanteren voor een vlotte behandeling van vragen over het beroep van zowel de pensioeninstelling als de verzekeraar?

Na deze opleiding kunnen de deelnemers:

 • De begrippen begrijpen en gebruiken die verband houden met pensioentoezeggingen, pensioenovereenkomsten en levensverzekeringen die voorzien in pensioentoezeggingen of -overeenkomsten (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging en andere), en dit in al hun aspecten: economische, juridische, technische, prudentiële, sociale, (para)fiscale, alsook aspecten met betrekking tot de sociale zekerheid en met de gegevensbank DB2P, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Volgende vragen worden onder meer behandeld:

 • Welke verschillende reglementeringen zijn van toepassing op pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, en op levensverzekeringen onderschreven ter uitvoering van in pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten?
 • Wat zijn de bijzonderheden van levensverzekeringen (groepsverzekering, individuele pensioentoezeggingsverzekering en andere) onderschreven in tak 21 en tak 23?
 • Welke verplichtingen moet een verzekeringsonderneming naleven om de veiligheid van verrichtingen in de levensverzekering te garanderen?
 • Wat zijn de kenmerken van een sectorpensioentoezegging, een pensioentoezegging op ondernemingsniveau, een individuele pensioentoezegging en een pensioenovereenkomst?
 • Welke aandachtspunten zijn er bij de instelling of wijziging van een pensioentoezegging/pensioenovereenkomst?
 • Welke documenten zijn er om de inrichter en de aangeslotene over een pensioentoezegging/pensioenovereenkomst te informeren?
 • Wat zijn de verplichtingen inzake aangifte bij de DB2P-gegevensbank? Welke (para)fiscaliteit wordt er toegepast op levensverzekeringen onderschreven ter uitvoering van een pensioentoezegging/pensioenovereenkomst?

Voorkennis

Een basiskennis van begrippen in verband met de levensverzekering is wenselijk om deze cursus succesvol te volgen. Praktische ervaring in de groepsverzekering en de individuele levensverzekering zijn pluspunten.

Inhoud

UPDATE 2019

 • 1. Economische aspecten – (3u)
  pensioenproblematiek / driepijlersysteem / aanvullende pensioenen in België

 • 2. Aspecten van de sociale zekerheid – (1u30)
  wettelijk pensioen in België

 • 3. Juridische aspecten – (1u30)
  reglementeringen/ circulaires / adviezen / opinies / ...

 • 4. Technische & prudentiële aspecten - (9u)
  tak 21 & 23 / verzekeringstechnieken / tarifering / technische voorzieningen / dekkingswaarden / veiligheid en solvabiliteit / winstdeelnames / algemeen fonds / fonds met aangewezen activa / beleggingsfondsen / financiering / individuele rekeningen & financieringsfondsen / reductie / afkoop / overdracht / opzegging / …

 • 5. Sociale aspecten – (12u)
  Collectieve en individuele pensioentoezegging/ pensioenovereenkomst/ invoering, wijziging, opheffing / sectoraal pensioenstelsel / sociaal pensioenstelsel en sociale pensioenovereenkomst / beheers- en transparantieverslag, aangifte inzake beleggingsbeleid / toezicht / aansluiting, uittreding, pensionering, overlijden / verworven reserve en prestatie / pensioenfiche / discriminatie / verjaring …

 • 6. Aspecten in verband met de databank aanvullende pensioenen (DB2P) - (1u30)
  KSZ-netwerk / aangiften aan DB2P / raadpleging van DB2P / ...

 • 7. Fiscale en parafiscale aspecten - (6u)
  fiscaliteit van de premies / de technische voorzieningen / de winstdeelnames / de prestaties / de 80%-regel / de sociale zekerheidsbijdragen van 8,86% en 3% (Wijninckx) / successierechten / …

 • 8. Diverse aspecten naargelang de actualiteit - (1u30)

De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.