+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Verzekering brand en natuurevenementen (tak 8)

Verzekering brand en natuurevenementen (tak 8) (20u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 18 punten Assuranties - met schriftelijk examen

Beschikbare data

Optie: 4 Dag(en)

Leden: 1000€ - Niet-Leden: 1280€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

20/10/2023: 09:00-16:00

Veerle Vanduffel

25/10/2023: 09:00-16:00

Veerle Vanduffel

08/11/2023: 09:00-16:00

Veerle Vanduffel

14/11/2023: 09:00-11:00 (examen)

Veerle Vanduffel


Doelgroep

Deze opleiding is gericht tot beheerders in verzekeringsondernemingen en tussenpersonen die geen ervaring in deze tak hebben. Voor de personen die binnen de ondernemingen (buiten de verzekeringssector) verzekeringen beheren is deze opleiding een aanrader.

Doelstelling

Beheersen van de basisbegrippen en inzicht verwerven in de algemene voorwaarden van de verzekering brand ”eenvoudige risico’s”. Er de belangrijkste kenmerken van kennen alsook de waarborgen, de omvang en de beperkingen van de dekkingen. Ze kunnen onderscheiden van de brandverzekering “niet-eenvoudige zogenaamde speciale risico’s”

Voorkennis

Kennis van het deel 4 wet 4 april 2014 is een voordeel.

Inhoud

 • Wie heeft een verzekeringsbelang en wie is aansprakelijk?
 • Wat zijn de basisdekkingen en uitsluitingen van een brandverzekering “woning en handelszaak”?
 • Wat is de evenredigheidsregel? In welke gevallen is deze niet van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen de aanvullende en optionele dekkingen?
 • Hoe de waarde van een gebouw en inhoud bepalen?
Inhoud
 • 1. Wetgevend kader van de brandverzekering
 • 2. Brandverzekering eenvoudige risico’s:
  • Wie kan zich verzekeren en in welke hoedanigheid? ?
  • Welke waarde verzekeren? Hoe die waarde vaststellen? ?
  • Verzekerbare gevaren, waarborgen en uitsluitingen?
  • Preventie en tarifering?
  • Administratie en follow-up van een overeenkomst (duur, opzegging, geschillen…)?
  • Regelen van een schadegeval? Berekening van de vergoeding (franchise, verhaal, omkeerbaarheid…)
 • 3. Brandverzekering speciale risico’s: basisdekkingen & facultatieve waarborgen.


In company training : contacteer ons als u deze opleiding binnen uw onderneming wenst te organiseren.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.