+32 2 547 57 02/03

 

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b) (vanaf 1 januari 2021)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b) (vanaf 1 januari 2021) (13u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met schriftelijk examen

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en)

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

04/02/2021: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

11/02/2021: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

26/02/2021: 09:00-10:00

Alexandra Tatti


Optie: 3 Dag(en)

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

25/02/2021: 09:00-16:00

Paul Stinkens

04/03/2021: 09:00-16:00

Paul Stinkens

12/03/2021: 09:00-10:00 (examen)

Paul Stinkens


Optie: 3 Dag(en)

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

17/05/2021: 09:00-16:00

Paul Stinkens

31/05/2021: 09:00-16:00

Paul Stinkens

11/06/2021: 09:00-10:00 (examen)

Paul Stinkens


Optie: 3 Dag(en)

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

08/06/2021: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

15/06/2021: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

25/06/2021: 09:00-10:00

Alexandra Tatti


Doelgroep

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beheersen de deelnemers de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

Inhoud

1. De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
2. Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
3. Het contract arbeidsongevallenverzekering
4. Het begrip arbeidsongeval

 • Begrip ongeval
 • Begrip arbeidsongeval
 • Begrip arbeidswegongeval
5. Schadeloosstelling
 • Dodelijke ongevallen
 • Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
 • Het basisloon
 • Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Hulp van derden
6. Burgerlijke aansprakelijkheid
7. Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de NBB en de FSMA
8. Procedure
 • Verplichting tot aangifte
 • Verwittiging ziekenfonds
 • Verjaring
 • Bekrachtiging door het Fedris
9. Bijzondere regelingen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.