+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Algemene BA (tak 13)

Algemene BA (tak 13) (13u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met schriftelijk examen

Beschikbare data

Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 600€ - Niet-Leden: 800€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

26/01/2022: 09:00-16:00

Peter De Potter

02/02/2022: 09:00-16:00

Peter De Potter


Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 600€ - Niet-Leden: 800€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

27/01/2022: 09:00-16:00

André Verbeek

Internet, Online Via Adobe Connect

03/02/2022: 09:00-16:00

André Verbeek

Internet, Online Via Adobe ConnectOptie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 600€ - Niet-Leden: 800€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

04/05/2022: 09:00-16:00

Cédric Eyben

11/05/2022: 09:00-16:00

Cédric Eyben

20/05/2022: 09:00-10:00 (examen)

Cédric Eyben


Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 600€ - Niet-Leden: 800€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

06/05/2022: 09:00-16:00

Peter De Potter

13/05/2022: 09:00-16:00

Peter De Potter

20/05/2022: 09:00-10:00 (examen)

Peter De Potter


Doelgroep

Voor elke starter in BA en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van deze cursus hebben de deelnemers een algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot het privéleven.

Inhoud

 • Basis BA
  • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
   • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
  • De extracontractuele aansprakelijkheid
   • Artikelen 1382 en 1383 BW
   • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
   • Artikel 1386bis BW
   • Artikel 544 BW (burenhinder)
  • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
   • De aansprakelijkheid zonder fout
   • De gedeelde aansprakelijkheid
   • De hoofdelijke aansprakelijkheid
  • De personen- en schadeverzekeringen
   • De personenverzekeringen
   • De schadeverzekeringen
   • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
  • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
  • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
  • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)
 • De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
  • BA privéleven
  • BA onroerend goed
  • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.