+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3 Certassur

Levensverzekeringen (takken 21-23-26) - Module 3 Certassur (24u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 24 punten Assuranties*

Beschikbare data

Optie: 5 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1490€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

31/01/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

Internet, Online Via Adobe Connect

07/02/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

Internet, Online Via Adobe Connect

14/02/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

Internet, Online Via Adobe Connect

21/02/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

Internet, Online Via Adobe Connect

07/03/2022: 09:00-11:00 (examen)

- Certassur


Optie: 5 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1490€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

01/02/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe Connect

08/02/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe Connect

15/02/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe Connect

22/02/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe Connect

08/03/2022: 09:00-11:00 (examen)

- Certassur


Optie: 5 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1490€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

10/05/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

17/05/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

24/05/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

31/05/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

09/06/2022: 09:00-11:00 (examen)

- Certassur


Optie: 5 Dag(en) PDF_File

Leden: 1070€ - Niet-Leden: 1490€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

11/05/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

18/05/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

25/05/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

01/06/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

08/06/2022: 09:00-11:00 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Iedere starter in de levensverzekering die een algemene kennis over levensverzekeringen wenst te verwerven.

Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen 'Algemene module levensverzekeringen (‘Module 3’)' om een attest beroepskennis te behalen:

 • verantwoordelijken voor de distributie (VD);
 • verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen;
 • effectieve leiders (die de facto verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden inzake verzekerings- of herverzekeringsdistributie).
 • Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen.

  Doelstelling

  De verschillende soorten levensverzekeringen kennen. Een basiskennis verwerven van:

 • de technische en juridische aspecten van de levensverzekering;
 • de fiscaliteit van de 2de en de 3de pensioenpijler;
 • de toepassing van de gedragsregels;
 • de antiwitwaswetgeving.

 • Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 3’.

  Inhoud

   1. Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
   • Definitie ‘levensverzekering’ en de Wet betreffende de verzekeringen
   • Rechten en plichten van de bij een levensverzekering betrokken partijen
   • Verschillende begunstigingsclausules en het erfrecht
   • Wettelijke prestaties bij ziekte of ongeval
   • De aanvullende verzekeringen ‘invaliditeit’ en ‘ongevallen’
   • De verschillende soorten ‘klassieke levensverzekeringen’ (tak 21)
   • De flexibele levensverzekering ‘universal life’ (tak 21)
   • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
   • De uitgesloten risico's
   • De verschillende elementen die het bedrag van een levensverzekeringspremie bepalen
   • De 4 pensioenpijlers
   • Wettelijk rust- en overlevingspensioen
   • Fiscaliteit van de levensverzekeringen van de 3de pijler (langetermijnsparen, pensioensparen)
   • De wiskundige reserve (of waarde van de overeenkomst) en de toepassingen ervan
   • De winstdeelname

   • 2. Pensioenen van de 2de pijler

   • Kenmerken van de pensioenen van de 2de pijler voor werknemers en zelfstandigen (Groep, Individuele Pensioentoezegging, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal – RIZIV), Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (financiering - prestaties - medische selectie). Het sociale luik van de WAP voor werknemers. De WAP voor zelfstandigen
   • Fiscaliteit van de pensioenen van de 2de pijler (en aanvullende waarborgen) (premietaks - voorwaarden - fiscaal voordeel - maximaal fiscaal voordeel, 80%-regel, 100%-regel - belasting van de prestaties - successierechten)

   • 3. De bancaire spaarproducten

    4. Verzekeringsmarkt, gedragsregels en antiwitwaswetgeving
   • De verzekeringsdistributeur en de onafhankelijk financieel planner
   • Gedragsregels, informatieplicht (precontractueel document, …) en zorgplicht (analyseplicht)
   • Antiwitwaswetgeving (indicatoren, risicofactoren, doorlopende waakzaamheid, te volgen procedure, jaarlijks rapport, …)
   • Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 3’.


  De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


  Annulatievoorwaarden

  Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.