+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) - Module 4

Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26) - Module 4 (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 6 punten Assuranties/Banken

Beschikbare data

Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 450€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

07/03/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

14/03/2022: 09:00-10:00 (examen)

- Certassur


Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 450€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

08/03/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe Connect

15/03/2022: 09:00-10:00 (examen)

- Certassur


Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 450€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

07/06/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

15/06/2022: 09:00-10:00 (examen)

- Certassur


Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 450€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

08/06/2022: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

14/06/2022: 09:00-10:00 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Iedere starter in de levensverzekering met beleggingscomponent.

Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen ‘Module 4’ om een attest beroepskennis te behalen:

 • verantwoordelijken voor de distributie (VD);
 • verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen;
 • effectieve leiders (die de facto verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden inzake verzekerings- of herverzekeringsdistributie).

 • Let op: kandidaten die in het kader van hun beroepskennis ‘Module 4 - Levensverzekeringen met een beleggingscomponent’ moeten kennen, dienen ook ‘Module 3 - Levensverzekeringen - algemene module’ te kennen.
  Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen met een beleggingscomponent.

  Doelstelling

  De levensverzekering met een beleggingscomponent kennen. Een basiskennis verwerven van: de technische en juridische aspecten van levensverzekeringen met een beleggingscomponent, de financiële risico’s voor de verzekeringnemer, de fiscaliteit van de 4de pensioenpijler en de voor- en nadelen van andere beleggingsopties.

  Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 4’ (ook het attest voor Module 3 moet worden behaald!).

  Voorkennis

  Een algemene kennis van levensverzekeringen is wenselijk.

  Inhoud

  • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
  • Instap- en beheerskosten
  • Conjuncturele uittredingsvergoeding en ‘spot rate’
  • Het essentiële-informatiedocument (DIC/KID)
  • Winstdeelname
  • De fiscaliteit van verzekeringen van het type ‘financiële producten’ (roerende voorheffing, overdracht van reserves)
  • Financiële risico’s voor de verzekeringnemer (tak 21 – tak 23 – tak 26)
  • Bancaire producten (kasbons, staatsbons, obligaties, aandelen, bancaire fondsen, ICB’s en rekeningen)
  • De fiscaliteit van bancaire producten
  • De risico’s verbonden aan bancaire producten

  Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur-examen ‘Module 4’ (ook het attest voor Module 3 moet worden behaald!).


  De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


  Annulatievoorwaarden

  Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.