+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering (18u)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie richt zich tot:

 • medewerkers die instaan voor de medische acceptatie "Overlijden", "Invaliditeit" en "Gezondheidszorgen"
 • beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Invaliditeit"
 • beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Gezondheidszorgen"

Doelstelling

 • Het begrijpen en correct kunnen interpreteren van de medische termen die voorkomen op medische vragenlijsten, medische getuigschriften en verslagen van adviserende geneesheren.
 • De evolutie van de aandoening en de mogelijke complicaties kunnen inschatten.
 • Het medisch kunnen beoordelen van ingevulde medische vragenlijsten en het bepalen van acceptatievoorwaarden in het kader van nieuwe verzekeringsaanvragen “Overlijden”, “Invaliditeit” en “Gezondheidszorgen”.
 • De link kunnen leggen tussen de pathologie en de medische kosten die ermee gepaard gaan.
  • De voorafbestaandheid van een aandoening kunnen evalueren.
  • Een inschatting kunnen maken van de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een pathologie.

Inhoud

De essentiële begrippen en terminologie uit de anatomie en de pathologie met hun traumatische, chirurgische en medisch-wettelijke achtergrond. Met inbegrip van:

 • de medische antecedenten en mogelijke evoluties

 • De werking en de functies van de stelsels. Met inbegrip van:
  • de ermee gepaard gaande aandoeningen, onderzoeken en behandelingen
  • de ermee gepaard gaande aandoeningen en de eraan gerelateerde arbeidsongeschiktheid
  • specifieke aandacht voor zenuwstelsel (link met psychiatrie, depressies, ... gekaderd in medische kostenverzekering en invaliditeitsverzekering)
  • specifieke aandacht voor 'Ernstige ziekten' voorzien in de hospitalisatieverzekering

  Opvolging van medische dossiers.
  • medisch attest eerste vaststelling
  • pathologische voorgeschiedenis
  • evolutie van de letsels
  • speciale onderzoeken, behandelingen, acceptatie en weigering
  • balans van de blijvende letsels
  • betwisting en opvolging gerechtelijk dossier


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.