• Home

BA ondernemingen

BA ondernemingen (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 1060€ - Niet-Leden: 1480€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

24/09/2020: 09:00-16:00

Willy Vanduffel

01/10/2020: 09:00-16:00

Willy Vanduffel

08/10/2020: 09:00-16:00

Willy Vanduffel

16/10/2020: 09:00-12:00 (examen)

Willy Vanduffel


Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 1060€ - Niet-Leden: 1480€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

17/11/2020: 09:00-16:00

Jean-Pierre Massart

24/11/2020: 09:00-16:00

Jean-Pierre Massart

01/12/2020: 09:00-16:00

Jean-Pierre Massart

11/12/2020: 09:00-12:00 (examen)

Jean-Pierre Massart


Doelstelling

Voor elke starter in BA ondernemingen en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Inhoud

1. Inleiding: bedoeling

2. De interpretatie van de verzekeringsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • Bijzondere voorwaarden
 • Aanvullende voorwaarden
 • Definities
 • Waarborgomschrijving
 • Beperkingen
 • Uitsluitingen
 • Administratieve voorwaarden
3. Het onderschrijven van een polis
 • Het verzekeringsvoorstel
 • De risico-analyse
 • De tarificatie
  • De offerte
  • De polis

4. Het beheer van een schadegeval
 • De aangifte en ontvangstmelding
 • Het onderzoek en expertise
 • De betwisting of regeling


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.