• Home

De groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering in al hun aspecten

De groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering in al hun aspecten (39u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 25 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Opleiding aangepast aan de nieuwe regelgeving

Deze modulaire cursus richt zich tot de jongere kaderleden en bedienden die belast zijn met het beheer, de technische ondersteuning en de commercialisering van de groepsverzekering en die hun kennis van die materie willen ontwikkelen of vernieuwen.

Voorkennis

Basiskennis van de begrippen inzake levensverzekering is gewenst om deze cursus succesvol aan te vatten. Praktische ervaring in de groepsverzekering en van de basisbegrippen inzake boekhouding zijn een troef.

Inhoud

 • 1. Economische aspecten – (3u)
  pensioenproblematiek / 3-pijlersysteem / markt van de aanvullende pensioenen / …
 • 2. Aspecten van Sociale Zekerheid – (1u30)
  wettelijk pensioen
 • 3. Juridische aspecten – (1u30)
  wetgeving / reglementeringen / circulaires / adviezen / …
 • 4. Technische & prudentiële aspecten - (9u)
  tak 21 & 23 / tarifering / technische voorzieningen / dekkingswaarden / solvabiliteitsmarge / winstdeelnames / algemeen fonds / afzonderlijke fondsen / beleggingsfondsen / regelgeving / financiering / individuele rekeningen & financieringsfondsen / reductie / afkoop / overdracht / opzegging / …
 • 5. Sociale aspecten – (9u)
  Collectieve, individuele pensioentoezegging / Invoering, wijziging, opheffing van een pensioentoezegging / sectoraal pensioenstelsel / sociaal pensioenstelsel / beheersrapport, aangifte inzake beleggingsbeleid / controle / aansluiting, uittreding, pensioen, overlijden van een werknemer / verworven reserve, verworven prestatie / pensioenfiche/ …
 • 6. Operationele aspecten - (1h30)
  uitgifte / beheer / afkoop / overdracht / …
 • 7. Marketing & commerciële aspecten - (1u30)
  producten / cliënten / …
 • 8. Aspecten verbonden met de gegevensbank DB2P - (3u)
  aangiften van de pensioeninstelling, de onderneming / Raadpleging van de pensioeninstelling, de onderneming, de burger / …
 • 9. Fiscale en parafiscale aspecten - (6u)
  fiscaliteit van de premies / de technische voorzieningen / de winstdeelnames / de prestaties / 80%-regel/ successierechten / …
 • 10. Diverse aspecten naargelang van de actualiteit - (3u)

De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.