Update 24/12/2020 : Onze activiteiten zijn aangepast aan de Covid-19 situatie

Insert zet tot en met 02/04/2021 alle opleidingen online verder via Adobe Connect. De inschrijvingsprocedure blijft dezelfde. De deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht over de inlogprocedure.

De schriftelijke examens (= Niet certassur) gaan NIET door.  Alle CERTASSUR examens worden tijdelijk geschorst in ons examencentrum.

De periode gedurende dewelke de kandidaten de CERTASSUR examens uit het oude systeem kunnen afleggen wordt verlengd tot 31.03.2021.! Op specifieke voorwaarden

                                                                                           Meer informatie.... 

Website X Insert

 • Home

De groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering in al hun aspecten

De groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering in al hun aspecten (39u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 25 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Opleiding aangepast aan de nieuwe regelgeving

Deze modulaire cursus richt zich tot de jongere kaderleden en bedienden die belast zijn met het beheer, de technische ondersteuning en de commercialisering van de groepsverzekering en die hun kennis van die materie willen ontwikkelen of vernieuwen.

Doelstelling

Hoe zijn weg vinden en welke aanpak gebruiken voor een vlotte behandeling van de vragen over het beroep van zowel een pensioeninstelling als verzekeraar?
Aan het einde van deze opleiding, zullen de deelnemers:

 • de begrippen met betrekking tot de economische, met de sociale zekerheid verbonden, juridische, technische en prudentiële, sociale, met de gegevensbank DB2P verbonden, fiscale en parafiscale, operationele, marketing en commerciële aspecten van de groepsverzekering begrijpen, zowel voor de werknemers als de bedrijfsleiders
 • goed in staat zijn om de noties betreffende de verschillende aspecten van de groepsverzekering en meer in het bijzonder de aspecten inzake de uitvoering van een pensioenverbintenis via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezeggingsverzekering toe te passen
Volgende vragen worden onder meer behandeld:
 • Welke zijn de verschillende reglementeringen die van toepassing zijn op een pensioentoezegging die wordt uitgevoerd in het kader van een groepsverzekering of een individuele pensioentoezeggingsverzekering, zowel voor de werknemers als bedrijfsleiders?
 • Welke zijn de bijzonderheden van een groepsverzekering en een individuele pensioentoezeggingsverzekering onderschreven in tak 21 en tak 23?
 • Welke zijn de verplichtingen die een verzekeringsonderneming moet naleven om de veiligheid van de verrichtingen in de groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering te verzekeren?
 • Welke zijn de kenmerken van een pensioentoezegging op ondernemingsniveau, een sectorpensioentoezegging en een individuele pensioentoezegging?
 • Welke zijn de aandachtspunten bij de instelling of de wijziging van een pensioentoezegging?
 • Welke zijn de documenten die het mogelijk maken om de inrichter en de aangeslotene te informeren over de pensioentoezegging?
 • Welke uitvoeringstijden moeten worden gerespecteerd bij de uitvoering van een pensioentoezegging?
 • Welke zijn de verplichtingen inzake aangifte bij de DB2P-gegevensbank?
 • Welke zijn de fiscale bepalingen die moeten worden toegepast op een groepsverzekeringsovereenkomst of een individuele pensioentoezeggingsverzekeringsovereenkomst die wordt gefinancierd door patronale bijdragen en/of persoonlijke bijdragen?

Voorkennis

Basiskennis van de begrippen inzake levensverzekering is gewenst om deze cursus succesvol aan te vatten. Praktische ervaring in de groepsverzekering en van de basisbegrippen inzake boekhouding zijn een troef.

Inhoud

 • 1. Economische aspecten – (3u)
  pensioenproblematiek / 3-pijlersysteem / markt van de aanvullende pensioenen / …
 • 2. Aspecten van Sociale Zekerheid – (1u30)
  wettelijk pensioen
 • 3. Juridische aspecten – (1u30)
  wetgeving / reglementeringen / circulaires / adviezen / …
 • 4. Technische & prudentiële aspecten - (9u)
  tak 21 & 23 / tarifering / technische voorzieningen / dekkingswaarden / solvabiliteitsmarge / winstdeelnames / algemeen fonds / afzonderlijke fondsen / beleggingsfondsen / regelgeving / financiering / individuele rekeningen & financieringsfondsen / reductie / afkoop / overdracht / opzegging / …
 • 5. Sociale aspecten – (9u)
  Collectieve, individuele pensioentoezegging / Invoering, wijziging, opheffing van een pensioentoezegging / sectoraal pensioenstelsel / sociaal pensioenstelsel / beheersrapport, aangifte inzake beleggingsbeleid / controle / aansluiting, uittreding, pensioen, overlijden van een werknemer / verworven reserve, verworven prestatie / pensioenfiche/ …
 • 6. Operationele aspecten - (1h30)
  uitgifte / beheer / afkoop / overdracht / …
 • 7. Marketing & commerciële aspecten - (1u30)
  producten / cliënten / …
 • 8. Aspecten verbonden met de gegevensbank DB2P - (3u)
  aangiften van de pensioeninstelling, de onderneming / Raadpleging van de pensioeninstelling, de onderneming, de burger / …
 • 9. Fiscale en parafiscale aspecten - (6u)
  fiscaliteit van de premies / de technische voorzieningen / de winstdeelnames / de prestaties / 80%-regel/ successierechten / …
 • 10. Diverse aspecten naargelang van de actualiteit - (3u)

De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.