Website X Insert

Beroepskennis

Iedereen die aan de slag wil in de verzekeringssector als tussenpersoon (makelaar, agent of subagent) of in een verzekeringsonderneming als persoon in contact met het publiek (PCP) of als verantwoordelijke voor de distributie (VVD) moet zijn kennis op het gebied van verzekeringen kunnen bewijzen (zie artikelen 268 en 270 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 juni 2019).

PCP’ers en subagenten moeten het bewijs leveren dat zij over de nodige BASISKENNIS beschikken voor de verzekeringsproducten die zij aanbieden.
De VVD’ers, makelaars en agenten moeten het bewijs leveren dat zij over de nodige BEROEPSKENNIS beschikken voor de verzekeringsproducten die zij aanbieden.
Certassur licht dit verder toe op zijn website www.certassur.be/nl

Leg examen af

Insert is een erkend Certassur examencentrum (met erkenningsnummer. CE0001).
Hier kan u alvast de reeds geplande examendata raadplegen. Wij verwijzen u naar de website van Certassur waar u een overzicht vindt van de verschillende examens. Per examen worden eveneens het aantal vragen én de duur van het examen vermeld, alsook de eindtermen onderverdeeld in basis- en beroepskennis. De kandidaat ontvangt een attest als hij minimum 60% behaalt voor het examen. Wenst u examen af te leggen? Wij hebben de geknipte opleiding om u voor te bereiden.

Hoe verloopt dit in de praktijk?

 1. Registratie op de Certassur website
  U neemt contact met ons op en wij zorgen voor uw registratie op de Certassur website. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw registratie, samen met een login en paswoord. Dit geeft u toegang tot uw ‘MyCertassur’, een pagina waartoe alleen u toegang heeft. Bent u ingeschreven voor een examen? Dan vindt u hier de planning van deze examens. Hebt u al een examen afgelegd? Dan vindt u op uw webstek eveneens een overzicht van alle examens die u bij Certassur heeft afgelegd met het resultaat en de attesten voor de examens waarvoor u bent geslaagd.

 2. Inschrijving voor een Certassur examen
  U kunt uzelf niet inschrijven voor een examen. Dat doen wij voor u. VOLGT U EEN Insert OPLEIDING? Dan bent u automatisch ingeschreven voor de examendatum die in de planning van de opleiding is opgenomen. U krijgt geen bevestiging meer voor het examen. De prijs van de opleiding omvat eveneens de kosten voor het examen. Wenst u een examen af te leggen ZONDER VOORAF EEN Insert OPLEIDING TE VOLGEN, neem dan contact met ons op.

 3. Examen afleggen
  Op de dag van het examen biedt u zich tijdig aan bij het examencentrum. Na identificatie aan de hand van een officieel document (bv. Identiteitskaart) ontvangt u een code of ‘token’ om toegang te krijgen tot het examen.

 4. Na het examen
  Na het beëindigen van het examen, verschijnt uw resultaat op het scherm en wordt het attest in uw MyCertassur opgeladen ten laatste de dag na het examen. Bent u niet geslaagd, dan wordt natuurlijk enkel uw resultaat vermeld en dient u zich opnieuw in te schrijven voor het examen. Pas na 15 dagen kan u opnieuw een examen kan afleggen.

Prijs

Examen op de door Insert geplande datum in het kader van een gevolgde opleiding GRATIS
Afwezigheid op het door Insert geplande examen/wijziging van datum (zonder medisch attest) + inplannen nieuwe datum 25€
Herexamen Insert opleidingen 25€
Examen/herexamen zonder de desbetreffende Insert opleiding te volgen 35€ (BTW inbegrepen)

U wenst als bedrijf niet te investeren in een Examencentrum? Ook dan kunt u bij Insert terecht. Wij stellen het examencentrum voor u open zodat uw medewerkers op het tijdstip dat u wenst het examen naar keuze kunnen afleggen.

Verplichte bijscholing

De IDD-richtlijn heeft met ingang van 1 januari 2020 de regeling voor de bijscholing van de verzekeringstussenpersonen gewijzigd Zo is de duur van de bijscholingsperiodes veranderd met name 1 jaar in plaats van 3 jaar zoals voorheen.

Voor elke periode van 1 jaar moeten 15 bijscholingspunten behaald worden (nevenverzekeringstussenpersonen moeten 3 punten vergaren). Er bestaat nog steeds de mogelijkheid punten over te dragen naar het volgende jaar, met name naar het jaar dat volgt op het jaar waarin ze werden behaald. Het aantal opleidingspunten dat kan worden overgedragen is beperkt tot 15 (tot 3 voor nevenverzekeringstussenpersonen).

Ook personen die op 31 december 2019 voor hun lopende bijscholingsperiode meer opleidingspunten hebben behaald dan het vereiste minimumaantal in het huidige systeem, kunnen bij de overstap van het oude naar het nieuwe bijscholingssysteem opleidingspunten overdragen, weliswaar met dezelfde beperkingen als hierboven vermeld.

Kalender

Als competence center van de beroepsvereniging bevinden wij ons in het hart van de sector en van de opleidingsbehoeftes van de medewerkers ervan. Op geregelde tijdstippen organiseren wij verzekeringstechnische opleidingen om zo goed mogelijk in te spelen op de “just-in-time” leerbehoeften van onze klanten.

Ons aanbod bestaat uit drie categorieën:

 • Basisopleidingen organiseren wij driemaal per academiejaar.
 • Uitgediepte opleidingen
 • Seminaries

Een tip: bekijk ook ons aanbod via onze zoekmachine. Planningen kunnen wijzigen en de nieuwigheden staan niet noodzakelijk vermeld in de kalenders. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet het Insert Team te contacteren. Wij helpen u graag!