Omwille van het coronavirus zijn de opleidingen bij Insert tijdelijk opgeschort.
Het Insert team blijft te uwer beschikking.