Het logo van Assuralia

Antiwitwaswetgeving

Duur: 6 lesuren

Bijscholing:

 • 6 punten Assuranties
 • 6 uren Compliance

Leerdoelen:

Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kennen zij de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.


Doelgroep:

Voor alle medewerkers van een verzekeringsonderneming en verzekeringstussenpersonen die betrokken zijn bij deze materie, alsook voor Compliance Officers en hun medewerkers.


Inhoud:

 • Awareness
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “witwassen van geld”?
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “financiering van terrorisme”?
  • Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
  • Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
  • De drie witwasfasen
 • Identificatie en controle
  • De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd / gecontroleerd
  • De bewijsmiddelen
 • Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid
  • Het belang van cliënt- acceptatiebeleid
  • Wat is constante waakzaamheid?
  • Knipperlichten
 • Procedures en bronnen
  • De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
  • De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
  • Bewaring van documenten
  • Algemene verplichtingen

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven