Het logo van Assuralia

Gegevensbescherming - Gevolgen van de GDPR & ePrivacy-verordening in de verzekeringssector

Duur: 6 opleidingsuren

Bijscholing:

 • 6 punten Assuranties+Banken
 • 6 uren Compliance

Leerdoelen:
 • Hoe functioneren binnen het geharmoniseerde kader sinds 25 mei 2018?
 • Welke zijn de bijkomende rechten van de cliënten?
 • Wanneer is de toestemming van de cliënt nodig?
 • Big Data, welke limieten (geolokalisatie, domotica...)?
 • Hoe ver kan klantenprofilering gaan?
 • Mag informatie binnen dezelfde financiële groep vrij uitgewisseld worden?
 • Hoe zit dat met de aansprakelijkheid van de verwerkers?
 • Wat met Direct Marketing en e-commerce (gebruik van cookies...)?
 • Welke zijn de juiste reflexen in geval van een gegevenslek?

Na dit seminarie zullen de deelnemers een betere kennis hebben inzake gegevensbescherming en de gevolgen voor de verzekeringssector. Ze zullen het wettelijke kader en de sleutelconcepten ervan kennen. Ze zullen de belangen die samenhangen met de gegevens begrijpen en inzicht hebben in de uitdagingen die ze meebrengen voor hun onderneming.


Doelgroep:

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn kennis wil uitbreiden wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij denken onder andere aan juristen en verzekeringstechnici, beheerders, medewerkers van organisatiediensten en tussenpersonen.

De opleiding biedt de Compliance Officers en hun medewerkers tevens de gelegenheid om hun kennis in deze materie op te frissen.


Inhoud:

 • Definitie van de principes en basisbegrippen.
 • Toepassingsgebied
 • De bijzondere bescherming van gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens.
 • De verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
 • Toestemming
 • Interne organisatie (governance, DPO, register, DPIA...)
 • Rollenverdeling (problematiek van de uitbesteding)
 • Aspecten Data Security en Data Breach
 • Aspecten belangenconflicten
 • De rechten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden
 • De rol van de autoriteit voor de gegevensbescherming
 • Strafrechtelijke sancties
 • Bijzondere gevallen (uitwisseling van gegevens, elektronische communicatie, rechten van de patiënt, antiwitwaswetgeving, whistleblowing...) en eventuele jurisprudentie die er betrekking op heeft.
 • ePrivacy (direct marketing)

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven