Het logo van Assuralia

Basiskennis verzekeringen - Module 1 Certassur met E-learning

Duur: 18 lesuren

Bijscholing: 18 punten Assuranties

Met Certassur examen (meer informatie)

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens "Module 1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract en 1.2. Diverse wetgeving"

Leerdoelen:

De vereiste juridische en technische kennis verwerven om de werking van de Belgische verzekeringsmarkt en van de meeste verzekeringsproducten te begrijpen.


Deel 1 : Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • Weten welke de verzekeringen zijn die de financiële risico’s dekken die een consument loopt, het voorwerp en de voornaamste waarborgen van elke van hen kennen
 • Het kader en het functioneren van de afhandeling van klachten kennen
 • De kenmerken, de belangrijkste elementen en de werking van de Belgische verzekeringsmarkt kennen
 • De structuur en de principes van de wet van 2014 kennen, alsook het verschil tussen verschillende soorten verzekeringen
 • Weten welke de betrokkene partijen zijn en hun contractuele verplichtingen kennen
 • Weten hoe een overeenkomst tot stand komt, welke de principes zijn van de bewijsregeling van het bestaan van de overeenkomst en de voorziene verjaringstermijnen kennen

Deel 2 : Diverse wetgeving
 • Het begrip verzekeringsdistributie, de activiteiten ervan, de actoren en hun verplichtingen kennen
 • Het toepassingsgebied en de principes kennen van de wetgeving betreffende de consumentenbescherming
 • Het toepassingsgebied en de principes van de GDPR kennen
 • Het toepassingsgebied en de principes van de antiwitwaswetgeving kennen. De rol van de verschillende actoren hieromtrent kennen.
 • Weten hoe de bepalingen inzake de informatieverplichtingen en gedragsregels kunnen worden nageleefd
 • Het referentiekader inzake bedrijfsethiek kennen
Doelgroep:

Voor elke persoon die een algemene kennis in verzekeringen wenst te verwerven.

Deze opleiding is een uitstekende inleiding tot de verzekeringsberoepen.

 • De personen in contact met het publiek (PCP)
 • De verantwoordelijken voor de distributie (VVD)
 • De verzekerings-, de nevenverzekerings- ou de herverzekeringstussenpersonen
 • De effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de (her)verzekeringsdistributie

Voor elke persoon die zijn/haar kennis hieromtrent wenst bij te werken.

Inhoud:

DAG 1: klassikaal of Webclass

Deel 1: Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

 • Minimale financiële vakbekwaamheid
 • Basisprincipes betreffende de afhandeling van klachten

VIA E-LEARNING (+/- 9 uur en zelfstudie)

Deze e-learning vind je terug op je dashboard 3 dagen voor aanvang van de opleiding en is beschikbaar tot 3 maanden na de laatste sessie van de opleiding.

Deel 1: Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

 • De Belgische verzekeringsmarkt
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de verzekeringsovereenskomsten

DAG 2 & 3 : klassikaal of Webclass

Deel 2: Diverse wetgeving

 • De toepasselijke wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de consumentenbescherming
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de gegevensbescherming
 • De toepasselijke wetgeving betreffende de witwaswetgeving
 • Basisprincipes betreffende de informatievereisten en de gedragsregels voor de distributie van verzekeringen (MiFID/IDD)
 • Basisprincipes van bedrijfsethiek

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven