Het logo van Assuralia

Actualiteit beleggingsverzekeringen

Duur : 3 opleidingsuren

Bijscholing:

  • 3 punten Assuranties

Leerdoelen:

Dit seminarie belicht de actualiteit in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van tak 21 en tak 23 als beleggingsinstrument, als vehikel inzake vermogensoverdracht en als tool voor successieplanning.

De deelnemers ontvangen het boek van Paul Van Eesbeeck.

{fss:Media.GetAsset("BeleggingsverzekeringenNl","display=centered")}


Doelgroep:

Het seminarie is bestemd voor eenieder die betrokken is bij de juridische en fiscale behandeling van de beleggingsverzekeringen en de advisering hieromtrent. We denken hierbij aan medewerkers uit binnendiensten (commerciële dienst leven, juristen, fiscalisten en productieverantwoordelijken leven) en buitendiensten zoals inspecteurs, en tussenpersonen.


Inhoud:

  • Hoe positioneren beleggingsverzekeringen zich tegenover ‘bancaire’ beleggingsinstrumenten ?
  • Wat is de juridische en zelfs fiscale impact op beleggingsverzekeringen van de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht ?
  • Hoe omgaan met de talloze – soms interpellerende – standpunten die diverse belastingadministraties de voorbije jaren in de verschillende gewesten van het land hebben ingenomen inzake successierechten op o.m. de verzekeringsgift en op levensverzekeringen met twee verzekeringnemers?
  • Bieden de nieuwe Vlaamse regels inzake generatiesprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen ?
  • Zijn er bij het overlijden van een met gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot successierechten verschuldigd op de beleggingsverzekering die verder loop op naam van de langstlevende echtgenoot ?

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven